Varför hälsoprofil?

För våra kunders bästa och för att vi ska kunna hjälpa kunderna att välja rätt väg med Slankas produkter, vill vi att alla fyller i en Hälsodeklaration.

Vid användning av vissa mediciner och om man har vissa sjukdomar, bör man inte starta med SLANKA MAXI.
Om man är osäker ska man prata sin läkare och höra om det är lämpligt att man börjar på SLANKA MAXI. Om det inte är lämpligt kan de allra flesta gå på SLANKA KOMBI istället.

Viktminskningen är lite långsammare men ibland är det bättre.

Vi är till för kunderna och vi vill gärna hjälpa dig att komma igång på bästa sätt,  det är du som måste göra jobbet, vi kan bara underlätta för dig.