Info om VLCD

Problement sitter i huvudet och inte i magen

Slanka ger en effektiv och säker hjälp för att snabbt komma ner i vikt. Men det krävs en stark vilja och attitydförändring från din sida för att resultatet ska bli varaktigt. Träna in en ny attityd: Nu är det allvar, nu tar jag kommandot, nu ska jag ta ansvar för mitt liv. Vi som arbetar med Slanka hjälper dig att dra upp nya spår i din hjärna, som ska leda till nya, viktiga rutiner. Vi ger dig bra hjälpmedel och stöd – men det är på dig själv det hänger om vår insats ska få långsiktig verkan.

Säker viktkontroll

VLCD (very low calorie diet) är en beprövad och dokumenterad produkttyp, som används sedan många år på sjukhus och överviktskliniker världen över. Olika studier bekräftar säkerheten. Svensktillverkade Slanka är ny på marknaden, ingår i denna produkttyp och uppfyller Livsmedelsverkets krav på VLCD (livsmedel med mycket lågt energiinnehåll för viktminskning). Omfattande svensk sammanställning över åtgärder för att behandla fetma, gjord av SBU (Statens Beredning för medicinsk Utvärdering, www.sbu.se) år 2002. Rapporten visar att den bästa långsiktiga viktminskningen erhöll de som motionerade regelbundet och gick ner mycket i vikt i början med hjälp av VLCD i kombination med rådgivning och uppföljning

Läs mer här

Ny forskning visar att personer som går ner i vikt snabbt och effektivt har större chans att lyckas än personer som väljer att gå ner lite i taget. En del sk experter har tidigare hävdat att det inte är bra att gå ner i vikt snabbt, men nya studieresultat tyder på motsatsen.
I studien har forskarna delat in ett hundratal kraftigt överviktiga, som samtliga skulle förlora 15% av sin kroppsvikt, i två grupper. I den ena gruppen skulle försökspersonerna i genomsnitt gå ner 1,5 kg i veckan och i den andra, långsamma gruppen skulle deltagarna förlora 0,5 kg i veckan. Forskarna kunde konstatera att snabb-bantarna nådde sin målvikt i betydligt högre grad än de som bantade långsamt. Hela 83% av deltagarna i den snabba gruppen lyckades nå sitt mål, medan endast hälften i den långsamma gruppen lyckades.
- Det är häpnadsväckande rön. I slutändan kan de nya rönen förändra den kliniska tillämpningen, säger dietforskaren Katrina Purcell till Rapport.
Dr Kjell Ryttig och professor Stephan Rössner har genomfört en 15 månaders studie på Överviktskliniken, Karolinska Sjukhuset (Journal of Internal Medicine 1995; 238: 299-306). I studien redovisas en genomsnittlig viktminskning för deltagarna på 19,9 kg under de 12 första veckorna, då vlcdprodukter användes som enda näring. De som fortsatte att använda vlcd under en upptrappningsperiod efteråt hade dessutom lättare att hålla vikten.
Man har vidare undersökt livskvalité bland obesa män (BMI 30-40) som led av sömnapné, vid en studie på Karolinska Institutet. Männen delades in i två grupper, varav den ena använde vlcd-produkter för att gå ner i vikt i 7 veckor, varefter de fick äta en diet på 1.500 kcal per dag i två veckor. Den andra gruppen fungerade som kontrollgrupp och ändrade inte sin kosthållning. Som ett resultat av viktminskningen kunde man se en avsevärd förbättrad fysisk livskvalité hos gruppen som använde vlcd-produkterna jämfört med kontrollgruppen. Däremot var deras psykiska livskvailité oförändrad.

VLCD Viktkontroll, Livsmedelsverket: Läs mer här

Studie - VLCD:
Reports on tasks for scientific cooperation. Collection of data on products intended for use in very-low-calorie-diets.
Läs mer här

En licentiatavhandling av Helen Lantz vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg beskrivs i Vårdfacket nr 3, 2005. Två av tre delarbeten handlar om VLCD (very low calorie diet) och båda studierna visade att en VLCD-period i början av viktminskningsprocessen gav bättre resultat såväl initialt som i det längre perspektivet, jämfört med vanlig diet. De visade också att lång uppföljning, regelbundna besök med bland annat viktkontroller och samtal gav en bättre bibehållen vikt på lång sikt.

Dagens Medicin
Läkartidningen
LivsmedelsverketInställningar för cookies
Vär webbsida använder cookies för att hemsidan och vära tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om vära cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används dä vära besökare använder en funktion pä vär webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis dä du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök pä vär webbsida och hur vära användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten pä vär webbplats. Vi kan med hjälp av vära insamlade cookies analysera hur användaren navigerar pä webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett sä användbart material för vära kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra vära produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till vära besökare baserat pä dess tidigare användning av vära tjänster.