Om Viktminskning

För att lyckas med att gå ner i vikt och behålla sin nya vikt en längre tid, är
det inte bara jobbet med att gå ner i vikt som är viktigt.
 
Det är huvudsakligen 3 viktiga beteendeförändringar som leder till önskad viktnedgång:
 • Fysisk aktivitet
 • Äta rätt mat
 • Vilja ändra viss gamla vanor

Det finns också vissa tydliga mönster hos dem som lyckats gå ner i vikt och att hålla vikten:

 • Erkänna problemet – och vara beredd att vidta åtgärder
 • Besluta sig för en förändring
 • Ta kontroll över sitt liv
 • Villighet till nya vanor – beteendeförändring
 • Socialt stöd från omgivningen
 • Ökat självförtroende och självkänsla genom viktnedgång
Att börja med Slanka viktminskningsprodukter och att följa vårt program hur du använder det,
är en bra start. Det tar tid att ändra vanor, det tar tid att gå ner i vikt, så tänkt långsiktigt.
Vi vill att du ska lyckas, och därför erbjuder vi vår hjälp, genom startpaketet, genom information,
genom att du har möjlighet till rådgivning och uppföljning.
 
Du måste jobba med att utveckla egna strategier för hur du ska möta olika svårigheter
och fallgropar på din väg. Att dra upp nya spår i hjärnan som du kan leva efter.
 

Varför lyckas inte alla med viktminskning eller att hålla den nya vikten?

 • För låg motivation
 • Ovillig till förändring av matvanor
 • För lite fysisk aktivitet
 • För höga mål uppsatta
 • Hoppar av för tidigt
 • Återgår till gamla ätvanor
 • mm

Tänk igenom vad du behöver ändra på i ditt liv för att nå ditt mål!

Vi önskar dig lycka till på vägen!